Unikt djurliv

För den intresserade finns här ett rikt djurliv att upptäcka!
Nedan följer en lista på de arter vi spanat in under 2017.

Däggdjur
Ren
Lämmel
Järv
Varg
Björn
Rådjur
Lodjur
Älg
Hermelin
Skogssork
Mård
Rödräv
Bäver

Fåglar
Lavskrika
Rödstjärt
Rödhake
Grönfink
Gulsparv
Entita
Talgoxe
Sädesärla
Större hackspett
Domherre
Nötskrika
Trana
Ljungpipare
Stenskvätta
Ängspiplärka
Småspov
Korp
Björktrast
Tornfalk
Stenfalk
Kungsörn
Storlom
Fiskgjuse
Drillsnäppa
Fiskmås
Strömstare
Morkulla
Tjäder
Orre
Fjällripa
Dalripa
Snösparv
Rödbena

Fiskar
Öring
Röding
Harr
Abborre
Gädda
Lake
Sik

Ett stort tack till Klas Elander som hjälpt oss med många av fåglarna i listan.