Lunch & Fika vinter 20/21

 

P.g.a. pågående Coronapandemi så kommer vi inte att servera någon lunch eller fika för externa gäster under perioden 22/12 – 10/1. Detta till förmån för våra helpensionsgäster, för att på så sätt säkerställa avstånd och undvika trängsel vid lunchtid.

Vår ambition och önskan är att vi ska kunna återgå till ordinarie öppettider efter julhelgerna, vilket vi kommer att kommunicera via denna sidan.